Buďte láskaví

Myšlienka na tento deň

Nechávam sa viesť a šírim dobro. Bez zábran rozdávam prostredníctvom láskyplných slov, myšlienok, energie, nápadov a pomoci. Hovorím láskavo o sebe, druhých aj o svete.
Jeden láskavý skutok denne môže zvýšiť vašu energiu, pretože vás povznesie vďačnosť tých, ktorým láskavosť prejavíte. Ak konáte na základe súcitu, potom vysielate svoju silu ako lúč svetla, ktorý pomáha druhým a pozdvihuje ich. Keď voči vám niekto pocíti vďačnosť, naplní vás silná energia. Kedykoľvek na vás niekto s vďakou pomyslí, pozdvihuje tým vášho ducha. Dokonca to môžete pocítiť ako zlepšenie nálady alebo hrejivý pocit pri srdci.

Ak vykonáte každý deň jeden významný čin pre dobro niekoho iného, je to investícia do vášho vlastného duchovného rastu a pokroku. Dalo by sa v podstate povedať, že takým skutkom preukazujete láskavosť sami sebe. Ide o situáciu, z ktorej získava každý.

 

Prevzaté z knihy Rady anjelov na každý deň

 

Viac anjelskych odkazov na našom webe tu.

 

FB stránka: Prítomný okamih