Buďte úprimní k druhým

Myšlienka na tento deň.

Pristupujem k druhým s úprimnosťou. Nadväzujem kontakt so svojimi pocitmi a oznamujem ich druhým s láskou. Moje srdce je otvorené voči mojej pravde a ja žiadam svojich anjelov, aby mi pomohli sprostredkovať ju s láskou k iným ľuďom.


Buďte úprimní k druhým

Slovo úprimnosť v sebe obsahuje pojem priamočiarosti, ktorá znamená smerovanie k jadru veci. Jeho synonymom by mohol byť aj pojem otvorenosť. To všetko sú v podstate veľmi kladné vlastnosti, pretože otvorený prístup –  alebo otvorenie prístupu – k jadru veci je niečo, čo nám prospieva. S tým súvisí skutočnosť, že úprimnosť má pozitívnu a uzdravujúcu energiu.
Je to ohromná sila, s ktorou je možné prekonať zdravotné, finančné a psychické bloky v živote, rovnako ako nerovnováhu akéhokoľvek druhu. Úprimnosť uvádza do pohybu vlnu uzdravujúcej energie, ktorá obklopí každého, knováhu, ale tiež napomáha k tomu, aby vám klienti dôverovali, pretože vnímajú vašu poctivosť. Ak v sebe potláčate svoje pocity iba preto, aby ste sa nedotkli citov druhého, je to medvedia služba, ktorú preukazujete nielen sebe, ale aj druhým. Deformujete tým energetické vlny, ktoré vysielate do vesmíru, pretože vysielate signály, ktoré sa líšia od toho, čo skutočne chcete.

Pomôžeme vám voliť správne slová najvhodnejší spôsob správania, aby sme vašej úprimnosti dali jemnejšiu formu a pomohli druhým z láskou vypočuť si čo si myslíte a čo cítite. Buďte dnes ku všetkým úprimní. Bude to mať za následok, že vaša energia bude jasne čitateľná.

 

Prevzaté z knihy Rady anjelov na každý deň

 

Viac anjelskych odkazov na našom webe tu.

 

FB stránka: Prítomný okamih