Nechajte všetko plynúť

Myšlienka na tento deň.

Viem, že okolnosti okolo mňa sú plne pod kontrolou. Verím, že vesmír je miestom, kde vládnu božie pravidlá a spravodlivosť. O dokonalý výsledok sa postará nekonečná božia múdrosť.


Ak sa snažíte mať určitú situáciu alebo iných ľudí (vrátane seba) pod kontrolou, ide o znak strachu a nedôvery. Keď sa táto potreba prejaví u vás alebo u niekoho iného, majte súcit. Uvedomte si, že vy alebo druhá osoba potrebujete vedieť, že vesmír je miesto, ktorému vládnu pevné pravidlá a ktorému môžete dôverovať. Liekom je v tomto prípade láskyplná pozornosť a láska, ktorá má upokojujúci účinok. Človek, ktorý sa snaží mať všetko pod kontrolou, má často pocit, že je bezmocný. V takomto prípade vám môžeme pomôcť tým, že danú záležitosť obklopíme jasnou víziou vytúženého výsledku. Ak bola vaša dôvera otrasená a potrebujete viac istoty, oprite sa o našu neochvejnú vieru. Dáme vám je toľko koľko len potrebujete, pretože jej máme neobmedzene.

My totiž vieme, že všetko, čo sa vás týka, dopadne dobre, a že všetko je podriadené láske a božiemu poriadku. Čím viac si budete tejto pravdy vedomí tým budete pokojnejší. A s pocitom pokoja a mieru príde aj poznanie, že všetko je pod kontrolou.

Nastavte svoje hodnoty

Prevzaté z knihy Rady anjelov na každý deň

 

Viac anjelskych odkazov na našom webe tu.

 

FB stránka: Prítomný okamih