Vianoce sú krásne

Vianoce sú krásne

Vianoce sú krásne, už sú tu zas.
Privítajme Ježiška, prebuďme túžby v nás.
Radosť, lásku rozdávajme naokolo
všetkým, s  ktorými nám celý rok dobre bolo.


Stromček svieti, ligoce sa
a naše srdcia v láske smejú sa.
Čo nám viac treba?
Majme radi všetkých a aj seba.

Zdravie si vážme a buďme veselí,
lásku rozdávajme a cíťme sa potrební.
Nájdime silu a energiu v nás
a všetko ostatné nám ukáže čas.

Nebojme sa vykročiť do neznáma,
veď sa nám prihodí len krása nečakaná.
Krok za  krokom kráčajme
a  nové výzvy privítajme.
Možnosti sa zjavia nečakane
a skúsenosti nás posúvajú neústavne.

Iveta B.

 

Vítame ťa december

 

Vďaka pozitívnemu mysleniu sa dá prežiť krásny život.

 

FB stránka: Prítomný okamih